Khi Moi Nhap Bay Do Nguyen Thao Linh

 

KHI MỚI NHẬP BẦY

Khi Mới Nhập Bầy
Chưa Biết Gì Đâu
Sói Già Chỉ Dẫn
Cho Thành Sói Ngoan

 

Khi Mới Nhập Bầy
Các Bạn Lạ Hoắc
Sao Thây Đổi Lạ
Như Người Bạn Thân

 

Khi Mới Nhập Bầy
Vẫn Còn Ngây Thơ
Trải Qua Nhiều Trại
Sói Càng Thêm Vui


Càng Ngày Lớn Lên
Sói Càng Hiểu Biết
Các Ban Sói Già
Mong Sói Có Ích

 

 

Sói Đỗ Nguyễn Thảo Linh