Chuyến đi này cũng là dịp quan trọng để chúng ta chọn đất trại cho Kỷ Niệm 13 năm Liên Đoàn Hải Đăng Gia Định. Chúng ta mong chờ sự tham gia nhiệt tình của tất cả thành viên và hy vọng sẽ có một cuộc trải nghiệm tuyệt vời cùng nhau tại trạm Cần Giờ.

A. Thời Gian:

Chuyến đi sẽ diễn ra vào sáng thứ sáu hoặc chiều ngày 15.9.2023 và dự kiến trở về chiều thứ bảy ngày 16.9.2023.

B. Địa Điểm:

Chuyến đi sẽ là một cuộc trải nghiệm cắm trại đêm tại trạm Biển Cần Giờ.

C. Thành Phần Tham Gia:

Tất cả thành viên của Tráng Niên và ai quan tâm đến chuyến đi này đều được chào đón. Những ai có ý định tham gia chuyến đi vui lòng liên hệ để sắp xếp việc đi xe cùng anh Phong. Nếu số lượng người tham gia nhiều hơn dự kiến, chúng tôi sẽ xem xét việc thêm xe hoặc xe máy để đảm bảo mọi người đều có cơ hội tham gia.

D. Liên Hệ Đăng Ký Tham Gia

Hồ Đăng Trần Sung – Liên Đoàn Trưởng – SĐT: 0913652596

nguyen tac tao lua va duy tri ngon lua khi di cam trai ngoai troi 2

E. Thu Hoạch Của Chuyến Đi Tiền Trạm