🌳🌳 NGÀY TINH ANH TRONG KỲ SĂN 🌳🌳

✌Các Đầu Đàn Thứ Đàn cùng sum vầy quanh cánh rừng với “Ngày Tinh Anh”, các hoạt động được diễn ra vào ngày thứ Bảy (30/09/2023)
✌Chúng mình Cùng Xem những hoạt động của “Ngày Tinh Anh” để có thể hiểu hơn về Kỳ Săn lần này nhé
Ngành Ấu rất mong sự CHUNG SỨC CÙNG NHAU để tạo nên kỳ săn tốt đẹp cho Sói Con.
Banner Ngay Tinh Anh Nganh Au 30 9 2023 1

Banner Sự Kiện:

Banner Ngay Tinh Anh Nganh Au 30 9 2023 3  Banner Ngay Tinh Anh Nganh Au 30 9 2023 5

Banner Ngay Tinh Anh Nganh Au 30 9 2023 4