Chuyen hieu thong dich Loai phuc vu Nganh Thieu

LÀM SAO ĐỂ NHẬN ĐƯỢC CHUYÊN HIỆU NÀY:

 • Đàm thoại bằng một ngoại ngữ trong những tình huống giao tiếp thông thường
 • Viết một bức thư bằng ngoại ngữ trên một đề tài đã ra
 • Đọc và dịch nhanh và đúng một quyển sách nhỏ mà không phải dùng tự điển.
 • Đã ghi tên mình cho Đạo trưởng (Liên Đoàn Trưởng) biết và khi cần đến thì phục vụ làm thông dịch viên.

Dang Thu Thieu Sinh 500x630 1

I – Giới Thiệu Nội Dung:

Chuyên hiệu “THÔNG DỊCH VIÊN” trong phong trào Hướng Đạo là một tập hợp các kỹ năng liên quan đến việc giao tiếp và hiểu biết giữa các ngôn ngữ và văn hóa khác nhau. Đây là một trong những chuyên hiệu quý báu, khuyến khích trẻ em và thanh thiếu niên phát triển khả năng thông dịch và làm quen với sự đa dạng của thế giới.

II – Lợi Ích Của Chuyên Hiệu Này:

 • Phát Triển Kỹ Năng Ngoại Ngữ: Chuyên hiệu này giúp bạn phát triển và cải thiện khả năng ngoại ngữ của mình, mở ra cánh cửa để giao tiếp với người từ các nền văn hóa khác nhau.
 • Hiểu Biết Về Thế Giới: Nó giúp bạn hiểu biết rộng rãi hơn về thế giới, về văn hóa, địa lý, và xã hội của các quốc gia khác nhau.
 • Kỹ Năng Giao Tiếp: Khả năng giao tiếp và trò chuyện trở nên linh hoạt hơn, giúp bạn tương tác với người từ nhiều nền văn hóa một cách tự tin.
 • Phục Vụ Cộng Đồng: Nó cũng là cách bạn có thể đóng góp cho cộng đồng và tổ chức Hướng Đạo bằng cách phục vụ như một thông dịch viên khi cần.

III – Gợi Ý Cách Đạt Được Chuyên Hiệu Này

 • Học Ngoại Ngữ: Tham gia vào các khóa học ngoại ngữ hoặc tự học thông qua sách, ứng dụng học tập, và trò chuyện với người bản ngữ.
 • Đọc Sách Bằng Ngoại Ngữ: Bắt đầu với các cuốn sách dành cho trẻ em bằng ngoại ngữ mục tiêu, sau đó dần chuyển sang những tác phẩm nổi tiếng hơn.
 • Tham Gia Các Nhóm Học Ngoại Ngữ: Tìm các nhóm học ngoại ngữ hoặc các sự kiện xã hội trong ngôn ngữ mục tiêu.
 • Viết Bức Thư: Bắt đầu viết bức thư về những chủ đề bạn quan tâm bằng ngoại ngữ này. Hãy sử dụng ngữ pháp và từ vựng bạn đã học.
 • Thực Hành Dịch Thông Tin: Bạn có thể bắt đầu bằng cách dịch các đoạn văn, bài hát, hoặc tin tức từ ngôn ngữ mục tiêu sang ngôn ngữ của bạn.