Chuyen hieu tho son Loai kheo tay huong nghiep Nganh Thieu Huong Dao Sinh

LÀM SAO ĐỂ NHẬN ĐƯỢC CHUYÊN HIỆU NÀY:

 • A – Biết pha sơn và dung môi thích hợp
 • B – Biết phân biệt sơn nước, sơn dầu, công dụng của mỗi loại sơn.
 • C – Biết sơn tường, trần nhà, cửa…
 • D – Đã giúp đoàn, gia đình, bạn bè sơn nhà, cửa….

Dang Thu Thieu Sinh 500x630 1

I – Giới Thiệu Nội Dung:

Chuyên hiệu “THỢ SƠN” là một trong những chuyên hiệu quan trọng trong Hướng Đạo Sinh, đánh dấu sự thành thạo trong việc sơn tường, trần nhà, cửa và các công việc liên quan đến nghề sơn. Để đạt được chuyên hiệu này, bạn cần hoàn thành một loạt các yêu cầu về kỹ thuật sơn và sự hiểu biết về các loại sơn.

II – Lợi Ích Của Chuyên Hiệu Này:

Chuyên hiệu “THỢ SƠN” mang lại nhiều lợi ích cho các bạn trẻ:

 • Phát triển kỹ năng thủ công: Thực hiện việc sơn tường, trần nhà và cửa sẽ giúp bạn phát triển kỹ năng thủ công và làm việc với công cụ.
 • Hiểu biết về nghề sơn: Bạn sẽ hiểu rõ hơn về các loại sơn, cách pha trộn, và công dụng của từng loại sơn. Điều này có thể hữu ích khi bạn muốn tự sửa chữa hoặc trang trí nhà cửa.
 • Tính trách nhiệm và hỗ trợ xã hội: Việc giúp đoàn, gia đình, bạn bè sơn nhà, cửa… là một cách thể hiện tính trách nhiệm và sẵn sàng hỗ trợ xã hội.

III – Gợi Ý Cách Đạt Được Chuyên Hiệu Này

Để giúp các bạn trẻ đạt được chuyên hiệu “THỢ SƠN,” dưới đây là một số gợi ý về cách tiến hành và hoàn thành các yêu cầu này:

 • Biết pha sơn và dung môi thích hợp: Học cách pha sơn và dung môi theo hướng dẫn. Thực hành pha sơn trên một bề mặt thử nghiệm để nắm vững kỹ thuật.
 • Biết phân biệt sơn nước, sơn dầu, công dụng của mỗi loại sơn: Tìm hiểu về các loại sơn, điểm mạnh và điểm yếu của từng loại, và cách sử dụng chúng hiệu quả.
 • Biết sơn tường, trần nhà, cửa…: Thực hiện các dự án sơn tường, trần nhà và cửa trong môi trường an toàn và theo hướng dẫn.
 •  Giúp đoàn, gia đình, bạn bè sơn nhà, cửa…: Tham gia vào việc giúp đoàn, gia đình hoặc bạn bè sơn nhà hoặc các dự án liên quan đến sơn để tích luỹ kinh nghiệm và thực hành.

Chuyên hiệu “THỢ SƠN” là một cơ hội thú vị để học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực sơn và trang trí. Hy vọng rằng thông qua nỗ lực và khám phá của mình, các bạn trẻ sẽ đạt được thành tựu này và cảm thấy tự hào về sự phát triển của mình trong Hướng Đạo Sinh.