LÀM SAO ĐỂ NHẬN ĐƯỢC CHUYÊN HIỆU NÀY:

 • A – Cưỡi voi đi nước một và nước kiệu không dùng bành
 • B – Vượt qua một chướng ngại vật ( hố sâu hoặc tường thấp).
 • C – Giảng cách dùng búa và gót chân để dẫn voi.
 • D – Biết đặt bành và xếp đồ đạc lên lưng voi.
 • E – Biết dự liệu và chọn thực phẩm cho voi.
 • F – Xem vết chân, đoán voi đi nhanh hay chậm, vóc dáng nếu có thể được.

Dang Thu Thieu Sinh 500x630 1

I – Giới Thiệu Nội Dung:

Chuyên Hiệu “QUẢN TƯỢNG” là một chặng đường đầy thách thức và hấp dẫn giúp bạn phát triển các kỹ năng quản lý thông minh và hiểu sâu hơn về việc quản tươnng sự vận hành của một con voi. Trong chuyên hiệu này, bạn sẽ học cách cưỡi voi và đi qua nước một và nước kiệu mà không cần sử dụng bành. Bạn sẽ vượt qua các chướng ngại vật như hố sâu hoặc tường thấp, và biết cách sử dụng búa và gót chân để dẫn voi. Hơn nữa, bạn sẽ học cách đặt bành và xếp đồ đạc lên lưng voi, cùng với khả năng dự liệu phần và chọn thực phẩm phù hợp cho voi. Cuối cùng, bạn sẽ phân tích vết chân và đoán được tốc độ di chuyển và vóc dáng của voi nếu có thể.

II – Lợi Ích Của Chuyên Hiệu Này:

Chuyên Hiệu “QUẢN TƯỢNG” mang đến cho bạn nhiều lợi ích quý báu:

 • Kỹ Năng Quản Lý: Bạn sẽ phát triển khả năng quản lý thông minh, từ việc cưỡi voi đến vượt qua các chướng ngại vật và quản lý việc dẫn dắt voi
 • Kiến Thức Về Động Vật: Học cách đặt bành và xếp đồ đạc, chọn thực phẩm và phân tích vết chân của voi, nâng cao hiểu biết về cuộc sống của động vật.

III – Gợi Ý Cách Đạt Được Chuyên Hiệu Này

Dưới đây là một số gợi ý để bạn hoàn thành chuyên hiệu “QUẢN TƯỢNG” một cách thành công:

 • Tập Trung Vào Các Kỹ Năng Cơ Bản: Hãy bắt đầu bằng việc nắm vững việc cưỡi voi và vượt qua các chướng ngại vật cơ bản.
 • Học Cách Sử Dụng Búa Và Gót Chân: Thực hành việc sử dụng búa và gót chân để dẫn voi một cách an toàn.
 • Quản Lý Đồ Đạc: Biết cách đặt bành và xếp đồ đạc lên lưng voi, cùng với việc chọn thực phẩm phù hợp.
 • Nâng Cao Khả Năng Phân Tích Vết Chân: Học cách phân tích vết chân của voi để đoán tốc độ di chuyển và vóc dáng.
 • Tham Gia Vào Các Hoạt Động Thực Tế: Tham gia vào các hoạt động thực tế để thực hành kỹ năng và kiến thức của bạn.
 • Ghi Danh Cho Liên Đoàn Trưởng Biết: Khi bạn hoàn thành tất cả các yêu cầu, hãy ghi danh và báo cáo cho Liên Đoàn Trưởng biết về thành tựu của bạn.