Chuyen hieu quan tro Loai phuc vu Nganh Thieu

LÀM SAO ĐỂ NHẬN ĐƯỢC CHUYÊN HIỆU NÀY:

 • Đàm thoại bằng một ngoại ngữ trong những tình huống giao tiếp thông thường
 • Viết một bức thư bằng ngoại ngữ trên một đề tài đã ra
 • Đọc và dịch nhanh và đúng một quyển sách nhỏ mà không phải dùng tự điển.
 • Đã ghi tên mình cho Đạo trưởng (Liên Đoàn Trưởng) biết và khi cần đến thì phục vụ làm thông dịch viên.

Dang Thu Thieu Sinh 500x630 1

I – Giới Thiệu Nội Dung:

Chuyên hiệu “QUẢN TRÒ” trong phong trào Hướng Đạo tập trung vào việc phát triển các kỹ năng lãnh đạo, tổ chức và quản lý, đặc biệt là trong việc tổ chức các hoạt động dành cho các em nhỏ. Đây là một cơ hội thú vị để trẻ em và thanh thiếu niên học cách làm trò chơi, tổ chức sự kiện, và truyền đạt giá trị về tình bạn và đoàn kết cho thế hệ trẻ.

II – Lợi Ích Của Chuyên Hiệu Này:

Chuyên hiệu “QUẢN TRÒ” không chỉ mang lại lợi ích cho cá nhân, mà còn đóng góp cho cộng đồng và tổ chức Hướng Đạo:

 • Phát Triển Lãnh Đạo: Trong quá trình tổ chức các hoạt động cho các em nhỏ, bạn sẽ phát triển khả năng lãnh đạo, quản lý thời gian, và thấu hiểu cách làm việc với đồng đội.
 • Tạo Ấn Tượng Tốt: Khi bạn giúp tổ chức các hoạt động vui chơi và bổ ích cho các em nhỏ, bạn đang tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ và ấn tượng tích cực đối với các em.
 • Đóng Góp Cho Cộng Đồng: Bạn sẽ có cơ hội phục vụ cộng đồng và giúp đỡ các em nhỏ phát triển một cách toàn diện qua các hoạt động giáo dục và vui chơi.
 • Học Hỏi Kỹ Năng Quản Lý: Chuyên hiệu này giúp bạn học cách quản lý tài liệu, thời gian, và nguồn lực hiệu quả hơn trong quá trình tổ chức.

III – Gợi Ý Cách Đạt Được Chuyên Hiệu Này

 • Tích Cực Tham Gia Ấu Đoàn Hoặc Đơn Vị Nhi Đồng: Hãy tham gia vào việc tổ chức và giúp đỡ trong các hoạt động dành cho các em nhỏ trong Ấu Đoàn hoặc Đơn Vị Nhi Đồng.
 • Lập Sổ Tay Ghi Chép: Hãy duy trì một sổ tay để ghi chép về các trò chơi, hoạt động, và lịch trình. Điều này giúp bạn có sự tổ chức tốt hơn.
 • Tìm Hiểu Về Cách Tổ Chức Trò Chơi: Học cách chọn và tổ chức các trò chơi thích hợp cho từng độ tuổi và tình huống cụ thể.
 • Hiểu Về Ích Lợi và Tác Hại Của Trò Chơi: Đảm bảo bạn hiểu được tác dụng tích cực của trò chơi về mặt giáo dục và tác hại của trò chơi phản giáo dục.
 • Làm Chủ Nghệ Thuật Kể Chuyện: Phát triển kỹ năng kể chuyện một cách hấp dẫn để có thể thu hút sự chú ý của các em nhỏ.
 • Thực Hành Tổ Chức Các Loại Hoạt Động: Đừng ngần ngại tổ chức các hoạt động thể dục, trò chơi luyện trí, kịch câm ngắn, hoặc điệu ca múa trong các sự kiện cho các em nhỏ.

Chuyên hiệu “QUẢN TRÒ” mang lại cho bạn cơ hội phát triển nhiều kỹ năng quan trọng và đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng qua việc giúp đỡ và vui chơi cùng các em nhỏ.