Chuyen hieu Ban Nam Chau Loai phuc vu Nganh Thieu

LÀM SAO ĐỂ NHẬN ĐƯỢC CHUYÊN HIỆU NÀY:

 • Biết lịch sử và địa lý của ít nhất là 3 nước, ngoài nước Việt Nam
 • Có giao dịch thư từ với anh em Hướng Đạo ngoại quốc trong ít nhất là một năm và đã viết và nhận được ít nhất là 3 bức thư.
 • Hoặc là: có giao dịch thư từ với anh em Hướng Đạo ngoại quốc trong ít nhất là một năm đã viết và nhận được ít nhất là 2 bức thư và đã cắm trại với một HĐS ngoại quốc trong ít nhất là 3 ngày và hiểu địa lý, phong tục, đặc điểm của nước đó.
 • Hiểu sợ lược tổ chức phong trào Hướng Đạo Thế giới.
 • Nhận biết quốc kỳ của ít nhất 20 nước khác nhau.

Dang Thu Thieu Sinh 500x630 1

I – Giới Thiệu Nội Dung:

Chuyên hiệu “BẠN NĂM CHÂU” là một trong những chuyên hiệu thú vị trong phong trào Hướng Đạo dành cho các đội trưởng trẻ tuổi. Để đạt được chuyên hiệu này, người tham gia sẽ trải qua một hành trình học tập và giao lưu văn hóa vượt quốc gia, khám phá lịch sử và địa lý của các quốc gia khác nhau, và xây dựng mối quan hệ thân thiết với anh em Hướng Đạo trên khắp thế giới.

II – Lợi Ích Của Chuyên Hiệu Này:

 • Hiểu Biết Đa Dạng Văn Hóa: Người tham gia sẽ có cơ hội tìm hiểu về lịch sử, địa lý, và văn hóa của ít nhất là 3 quốc gia ngoài nước Việt Nam. Điều này giúp họ phát triển khả năng thấu hiểu và tôn trọng đối với các nền văn hóa khác nhau.
 • Giao Lưu Quốc Tế: Việc giao dịch thư và tham gia cắm trại với Hướng Đạo ở nước ngoài tạo ra cơ hội để xây dựng các mối quan hệ quốc tế. Điều này có thể mở ra nhiều cơ hội học hỏi và hợp tác trong tương lai.
 • Tự Phát Triển: Chuyên hiệu này khuyến khích sự độc lập, tư duy sáng tạo và khả năng tự quản lý thông qua việc nghiên cứu và viết thư. Điều này có thể giúp người tham gia phát triển kỹ năng quan trọng trong cuộc sống hàng ngày.

III – Gợi Ý Cách Đạt Được Chuyên Hiệu Này

 • Nghiên cứu và hiểu biết về lịch sử, địa lý, và văn hóa của ít nhất là 3 quốc gia ngoài nước Việt Nam.
 • Tham gia vào giao dịch thư với anh em Hướng Đạo ngoại quốc trong ít nhất là một năm và viết và nhận được ít nhất là 3 bức thư.
 • Hoặc tham gia vào giao dịch thư trong một năm, viết và nhận được ít nhất là 2 bức thư, và cắm trại với Hướng Đạo ngoại quốc ít nhất là 3 ngày để hiểu địa lý, phong tục, và đặc điểm của nước đó.
 • Hiểu về tổ chức phong trào Hướng Đạo Thế giới và nhận biết quốc kỳ của ít nhất 20 nước khác nhau.