Chuyen hieu thu ky Loai phuc vu Nganh Thieu

LÀM SAO ĐỂ NHẬN ĐƯỢC CHUYÊN HIỆU NÀY:

 • A – Chữ viết phải tốt, rõ ràng, dễ đọc.
 • B – Viết đúng chính tả (kể cả cách dấu hỏi, ngã)…
 • C – Biết thảo và gởi một bức điện tín (email)
 • D – Biết lập một biên bản một buổi họp Đoàn…
 • E – Đã ghi tên mình cho Trưởng biết, và khi cần đến thì phục vụ làm thư ký buổi họp Đoàn.

Dang Thu Thieu Sinh 500x630 1

I – Giới Thiệu Nội Dung:

Chuyên hiệu “THƯ KÝ” là một trong những chuyên hiệu quan trọng trong Hướng Đạo Sinh, thiêng liêng cho những thành viên có khả năng viết và giao tiếp tốt. Để đạt được chuyên hiệu này, bạn cần hoàn thành một loạt các yêu cầu về viết và giao tiếp.

II – Lợi Ích Của Chuyên Hiệu Này:

Chuyên hiệu “THƯ KÝ” không chỉ là một dấu hiệu thành tựu, mà còn mang lại nhiều lợi ích quý báu cho các bạn trẻ:

 • Phát triển kỹ năng viết và giao tiếp: Việc hoàn thành các yêu cầu của chuyên hiệu này giúp bạn phát triển kỹ năng viết chữ rõ ràng, đúng chính tả, và biết cách thảo luận một vấn đề hoặc ghi chép một buổi họp Đoàn.
 • Tạo cơ hội tham gia trách nhiệm: Việc ghi tên và phục vụ làm thư ký buổi họp Đoàn cho thể hiện sự trách nhiệm và tính chủ động trong tổ chức.
 • Phát triển khả năng quản lý thời gian: Tham gia vào việc thảo và gởi bức điện tín (email) yêu cầu bạn quản lý thời gian hiệu quả để hoàn thành công việc.

III – Gợi Ý Cách Đạt Được Chuyên Hiệu Này

Để giúp các bạn trẻ đạt được chuyên hiệu “THƯ KÝ,” dưới đây là một số gợi ý về cách tiến hành và hoàn thành các yêu cầu này:

 •  Chữ viết phải tốt, rõ ràng, dễ đọc: Hãy tập trung vào viết chữ đẹp và rõ ràng. Sử dụng bài tập viết thường xuyên để cải thiện chữ viết của bạn.
 •  Viết đúng chính tả: Sử dụng từ điển hoặc các công cụ kiểm tra chính tả trực tuyến để đảm bảo bạn viết đúng.
 •  Biết thảo và gởi một bức điện tín (email): Học cách viết email chuyên nghiệp bằng cách tham khảo các tài liệu hướng dẫn và thực hành viết email thường xuyên.
 • Biết lập một biên bản buổi họp Đoàn: Tham gia vào buổi họp Đoàn và thực hành viết biên bản sau mỗi buổi để theo dõi và ghi lại nội dung quan trọng.
 • Ghi tên và phục vụ làm thư ký buổi họp Đoàn: Hiện mặt đúng giờ tại buổi họp Đoàn, ghi tên và làm thư ký theo hướng dẫn của Trưởng.

Chuyên hiệu “THƯ KÝ” là một cơ hội thú vị để phát triển kỹ năng viết và giao tiếp. Hy vọng rằng thông qua nỗ lực và khám phá của mình, các bạn trẻ sẽ đạt được thành tựu này và cảm thấy tự hào về sự phát triển của mình trong Hướng Đạo Sinh.