Chuyen hieu ky ma Loai the duc thich ung Nganh Thieu Huong Dao Sinh

LÀM SAO ĐỂ NHẬN ĐƯỢC CHUYÊN HIỆU NÀY:

 • A – Thượng mã theo 3 cách khác nhau.
 • B – Biết nhận nước chạy qua một con đường cho biết trước.
 • C – Dắt một xe ngựa kéo (độc hoặc song mã) dẫn một con ngựa về trại.
 • D – Biết thắng cương cho ngựa, và bỏ yên ngựa.
 • E – Biết nuôi ngựa ăn băng thức ăn gì, cho ngựa uống nước và băng bó ngựa.

Dang Thu Thieu Sinh 500x630 1

I – Giới Thiệu Nội Dung:

Chuyên hiệu “KỴ MÔ tập trung vào việc hiểu biết và làm quen với công việc liên quan đến ngựa và kỹ năng cưỡi ngựa. Để đạt được chuyên hiệu này, bạn cần hoàn thành một loạt các yêu cầu như thượng mã ngựa, biết nhận nước chạy qua một con đường, dắt một xe ngựa, thắng cương, bỏ yên ngựa, và nuôi dưỡng ngựa.

II – Lợi Ích Của Chuyên Hiệu Này:

Chuyên hiệu “KỴ MÔ mang lại nhiều lợi ích cho các bạn trẻ:

 • Kỹ năng quản lý ngựa: Học cách quản lý và chăm sóc ngựa, bao gồm thượng mã, dắt xe ngựa, và bảo quản ngựa.
 • Kỹ năng đa dạng: Thể hiện khả năng cưỡi ngựa theo nhiều cách khác nhau, cho thấy sự đa dạng trong kỹ năng và kiến thức.
 • Kiến thức về chăm sóc ngựa: Nắm vững kiến thức về cách chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của ngựa.

III – Gợi Ý Cách Đạt Được Chuyên Hiệu Này

Để giúp các bạn trẻ đạt được chuyên hiệu “THỂ DỤC,” dưới đây là một số gợi ý về cách tiến hành và hoàn thành các yêu cầu này:

 • Thượng mã ngựa theo 3 cách khác nhau: Học từ người có kinh nghiệm trong việc cưỡi ngựa và thực hành thượng mã theo nhiều cách khác nhau.
 • Biết nhận nước chạy qua một con đường cho biết trước: Dự đoán và thực hiện việc nhận nước chạy qua đường trong môi trường an toàn và kiểm soát.
 • Dắt một xe ngựa kéo (độc hoặc song mã) dẫn một con ngựa về trại: Học từ những người có kinh nghiệm về cách dắt xe ngựa và dẫn con ngựa về trại một cách an toàn.
 • Biết thắng cương, bỏ yên ngựa: Tham gia vào các khóa học hoặc tìm hiểu từ các chuyên gia về cách thắng cương và bỏ yên ngựa.
 • Biết nuôi ngựa, cho ngựa uống nước và băng bó ngựa: Học về chế độ ăn uống của ngựa, kỹ thuật cho ngựa uống nước, và cách băng bó và chăm sóc ngựa.
 • Báo cáo việc hoàn thành các yêu cầu và gửi báo cáo cho Trưởng hoặc người phụ trách Hướng Đạo Sinh để được chấm điểm và xác nhận.

Chuyên hiệu “KỴ MÔ đòi hỏi kiên nhẫn và sự quyết tâm trong việc học và thực hành kỹ năng liên quan đến ngựa. Hãy tận hưởng trải nghiệm này và học hỏi từ những người có kinh nghiệm để đạt được thành tựu trong lĩnh vực này.