Chuyen hieu cuu hoa Loai phuc vu Nganh Thieu

LÀM SAO ĐỂ NHẬN ĐƯỢC CHUYÊN HIỆU NÀY:

 • Biết cách bảo hỏa hoạn, biết dùng điện thoại để gọi cứu hỏa.
 • Biết các biện pháp an toàn khi dùng dầu lửa, xăng, hóa chất, gas, dầu nhớt, than, củi, điện. Và biết cách dập tắt lửa ở mỗi trường hợp ấy.
 • Biết cách đề phòng hỏa hoạn ở nhà, ở công sở và ở rừng.
 • Biết các cách khuân vác nạn nhân và đưa một người ra khỏi một nơi đầy khỏi dài 10 thước.
 • Biết xài và sử dụng đúng cách các gút: ghế đơn, ghế kép, ghế cứu hỏa, nút nối câu…
 • Biết dùng những vật dụng cửu hỏa, dây thừng, thang, gầu, ống bọt…
 • Biết xử trí khi có vết bỏng, và biết cách làm hô hấp nhân tạo
 • Biết cách dập lửa bắt cháy trên quần áo của một người.

Dang Thu Thieu Sinh 500x630 1

I – Giới Thiệu Nội Dung:

Chuyên hiệu “CỨU HỎA” là một phần quan trọng của chương trình Hướng Đạo giúp trẻ em và thanh thiếu niên hiểu về cách đối phó với tình huống cháy nổ và cứu hỏa. Trong xã hội ngày nay, việc nắm vững kiến thức và kỹ năng liên quan đến an toàn và cứu hỏa là rất quan trọng. Chuyên hiệu này không chỉ giúp bạn tự bảo vệ mình mà còn có thể giúp đỡ người khác và cộng đồng trong trường hợp khẩn cấp.

II – Lợi Ích Của Chuyên Hiệu Này:

 • Phòng Tránh Hỏa Hoạn: Chuyên hiệu “CỨU HỎA” giúp bạn hiểu rõ về cách phòng tránh hỏa hoạn tại các môi trường khác nhau như nhà cửa, công sở, và ngoài trời. Điều này giúp bạn tránh được nhiều tình huống nguy hiểm.
 • Cứu Hỏa Cơ Bản: Bạn sẽ học cách dập tắt lửa ở các tình huống sử dụng các loại chất cháy khác nhau như dầu lửa, xăng, hóa chất, gas, dầu nhớt, than, củi và điện. Điều này rất quan trọng để đảm bảo an toàn trong cuộc sống hàng ngày.
 • An Toàn Khi Sử Dụng Chất Cháy Nổ: Chuyên hiệu này cung cấp kiến thức về cách sử dụng an toàn các vật liệu cháy nổ như gas, dầu lửa và hóa chất. Bạn sẽ biết cách xử lý chúng một cách an toàn.
 • Cứu Nạn Nhân và Cứu Đồ: Trong tình huống khẩn cấp, bạn sẽ biết cách khuân vác nạn nhân và đưa họ ra khỏi nguy hiểm. Điều này có thể giúp cứu sống người khác.
 • Sử Dụng Thiết Bị Cứu Hỏa: Chuyên hiệu này giúp bạn hiểu cách sử dụng các thiết bị cứu hỏa như dây thừng, thang, gầu và ống bọt. Đây là những công cụ quan trọng trong công việc cứu hỏa.
 • Xử Trí Khi Bị Cháy Trên Quần Áo: Bạn sẽ biết cách xử trí khi bạn hoặc người khác bị cháy trên quần áo. Điều này có thể là yếu tố quyết định giữa sự sống và cái chết.

III – Gợi Ý Cách Đạt Được Chuyên Hiệu Này

 • Bảo vệ khỏi hỏa hoạn: Biết cách bảo vệ khỏi hỏa hoạn và sử dụng điện thoại để gọi cứu hỏa khi cần thiết.
 • An toàn khi sử dụng chất cháy: Biết cách sử dụng an toàn các loại chất cháy như dầu lửa, xăng, hóa chất, gas, dầu nhớt, than, củi, và điện. Biết cách dập tắt lửa ở mỗi trường hợp.
 • Phòng tránh hỏa hoạn: Hiểu cách đề phòng hỏa hoạn tại nhà, công sở và trong môi trường tự nhiên.
 • Cứu nạn nhân: Biết cách khuân vác nạn nhân và đưa họ ra khỏi nguy hiểm.
 • Sử dụng thiết bị cứu hỏa: Biết cách sử dụng thiết bị cứu hỏa như dây thừng, thang, gầu, và ống bọt.
 • Sơ cứu vết bỏng: Biết cách xử trí khi có vết bỏng và làm hô hấp nhân tạo.
 • Xử trí khi bị cháy trên quần áo: Biết cách xử trí khi bạn hoặc người khác bị cháy trên quần áo.

Chuyên hiệu “CỨU HỎA” sẽ giúp bạn trở thành một người tự tin và có khả năng đối phó với tình huống cháy nổ và cứu hỏa. Hãy chuẩn bị cho mình kiến thức và kỹ năng quan trọng này để bảo vệ mạng sống và tài sản của bạn và cộng đồng.