Chuyen hieu cuu ho Loai phuc vu Nganh Thieu

LÀM SAO ĐỂ NHẬN ĐƯỢC CHUYÊN HIỆU NÀY:

 • Biết cách để vớt một người sắp chết đuối, cùng một trạc tuổi với thí sinh.
 • Biết cách đưa nạn nhân còn tĩnh hay đã bất tĩnh vào bờ
 • Biết cách tiếp cận nạn nhân còn tĩnh. Biết cách thoát thân nếu nạn nhân ôm cứng ta
 • Biết cách gỡ 2 người đang ôm nhau ở dưới nước
 • Biết cách xử trí sau khi đưa nạn nhân vào bờ 6. Lặn xuống đáy nước sâu ít nhất 1m50 và đem lên mặt nước một vật (đá, gạch, sắt…) nặng 3 kilo
 • Biết dùng các phương pháp hô hấp nhân tạo: miệng qua miệng
 • Bơi 50 thước với áo quần, và cởi quần áo dưới nước trước khi vào bờ
 • Ném một cái phao (hay dây thừng) cho đúng mục đích cách đó 15 thước (với sai số trong vòng 1 thước)

Dang Thu Thieu Sinh 500x630 1

I – Giới Thiệu Nội Dung:

Chuyên hiệu “CỨU HỘ” sẽ giúp bạn trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể đối phó với tình huống cấp cứu khi người khác đuối nước. Đây là một kỹ năng quan trọng có thể cứu sống người khác trong mọi tình huống khẩn cấp và giúp tự bảo vê bản thân mình khi cứu hộ người khác.

II – Lợi Ích Của Chuyên Hiệu Này:

 • Biết Cách Cứu Hộ: Bạn sẽ biết cách vớt một người đuối nước, đưa nạn nhân vào bờ và tiếp cận họ một cách an toàn.
 • Phản ứng nhanh chóng: Học cách phản ứng nhanh chóng trong tình huống đuối nước và làm thế nào để bảo vệ cả mình và người khác.
 • Phục vụ cộng đồng: Sẵn sàng giúp đỡ và phục vụ cộng đồng bằng cách cung cấp sự chăm sóc sơ bộ và đưa ra lời khuyên cho người cần giúp đỡ.

III – Gợi Ý Cách Đạt Được Chuyên Hiệu Này

 • Cứu hộ đuối nước: Biết cách vớt một người đuối nước, đưa nạn nhân vào bờ, và tiếp cận nạn nhân một cách an toàn.
 • Xử lý tình huống đuối nước: Biết cách tiếp cận và xử lý tình huống khi nạn nhân còn tĩnh hoặc đã bất tĩnh trong nước.
 • Xử lý tình huống nạn nhân ôm cứng: Biết cách thoát khỏi tình huống khi nạn nhân ôm cứng bạn.
 • Gỡ người đang ôm nhau dưới nước: Biết cách xử lý tình huống khi có hai người đang ôm nhau dưới nước.
 • Sơ cứu và chăm sóc sơ bộ: Biết cách xử trí sau khi đưa nạn nhân vào bờ và cung cấp sơ cứu cơ bản.
 • Lặn và đưa vật nặng lên mặt nước: Lặn xuống đáy nước sâu ít nhất 1m50 và đem lên mặt nước một vật nặng 3 kilo.
 • Học cách hô hấp nhân tạo: Biết dùng phương pháp hô hấp miệng qua miệng.
 • Bơi với áo quần và cởi quần áo dưới nước: Bơi 50 thước với áo quần, và cởi quần áo dưới nước trước khi vào bờ.
 • Sử dụng phao hoặc dây thừng: Ném một cái phao (hoặc dây thừng) cho đúng mục đích cách đó 15 thước (với sai số trong vòng 1 thước).

Chuyên hiệu “CỨU HỘ” sẽ giúp bạn trở thành một người tự tin và có khả năng đối phó với tình huống đuối nước và giúp đỡ người khác trong thời gian cần thiết. Hãy chuẩn