Chuyen hieu so cuu Loai phuc vu Nganh Thieu

LÀM SAO ĐỂ NHẬN ĐƯỢC CHUYÊN HIỆU NÀY:

 • Kiểm tra lại tất cả những môn về “cứu thương” của Hướng Đạo hạng Nhì
 • Kiểm tra lại cả những môn về “cấp cứu và vệ sinh” của HĐ hạnh Nhất
 • Biết săn sóc cẩn thận một người bị gãy xương, bong gân hay trẹo khớp xương
 • Biết săn sóc cẩn thận một người bị bỏng lửa, phỏng nước sôi, phỏng dầu, phỏng axit
 • Biết săn sóc một bệnh nhận, bắt mạch cổ tay, đặt ống để lấy nhiệt độ
 • Biết xử lý trong những trường hợp: ăn không tiêu, bón ruột, tiêu chảy
 • Có một hộp cứu thương riêng và biết cách giữ gìn, bảo quản
 • Đã ghi tên mình cho Liên Đoàn trưởng biết, để khi cần đến thì phục vụ cứu thương

Dang Thu Thieu Sinh 500x630 1

I – Giới Thiệu Nội Dung:

Chuyên hiệu “CỨU THƯƠNG” sẽ giúp bạn trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể đối phó với tình huống cấp cứu và chăm sóc sơ bộ cho những người bị thương hoặc bệnh đột ngột. Đây là một kỹ năng quan trọng có thể cứu sống người khác và mang lại sự yên tâm cho bạn trong mọi tình huống khẩn cấp.

II – Lợi Ích Của Chuyên Hiệu Này:

 • Tư tin sơ cứu: Bạn sẽ biết cách xử lý các tình huống cấp cứu, như người bị gãy xương, bong gân, trẹo khớp, hoặc bị bỏng, phỏng, tiêu chảy.
 • Chăm sóc sức khỏe cơ bản: Học cách đặt ống để lấy nhiệt độ, bắt mạch, và làm các thủ tục cơ bản để chăm sóc người bệnh.
 • Túi cứu thương: Có một hộp cứu thương riêng và biết cách giữ gìn, bảo quản để sẵn sàng phục vụ trong mọi tình huống.
 • Phục vụ cộng đồng: Sẵn sàng giúp đỡ và phục vụ cộng đồng bằng cách cung cấp sự chăm sóc sơ bộ và đưa ra lời khuyên cho người cần giúp đỡ.

III – Gợi Ý Cách Đạt Được Chuyên Hiệu Này

 • Kiểm tra kiến thức về cứu thương: Học lại tất cả những môn về “cứu thương” của Hướng Đạo hạng Nhì.
 • Học về cấp cứu và vệ sinh: Kiểm tra lại những môn về “cấp cứu và vệ sinh” của Hướng Đạo hạnh Nhất.
 • Sơ cứu gãy xương và bỏng: Biết cách sơ cứu một người bị gãy xương, bong gân, hoặc trẹo khớp xương. Biết cách chăm sóc người bị bỏng lửa, phỏng nước sôi, phỏng dầu, hoặc phỏng axit.
 • Chăm sóc người bệnh: Học cách bắt mạch cổ tay và đặt ống để lấy nhiệt độ. Biết cách xử lý trong trường hợp ăn không tiêu, bón ruột, hoặc tiêu chảy.
 • Chuẩn bị hộp cứu thương: Có một hộp cứu thương riêng và biết cách giữ gìn, bảo quản, và sử dụng các dụng cụ cần thiết.

Chuyên hiệu “CỨU THƯƠNG” sẽ giúp bạn trở thành một người tự tin và có khả năng đối phó với những tình huống khẩn cấp và giúp đỡ người khác trong thời gian cần thiết.