A. Lời Bài Hát: Cùng Akeela Vô Rừng – Lữ Gia Hân

Cùng Akeela vô rừng ta săn.

Cùng Akeela vô rừng ta săn.

Rừng còn đằng xa ơi anh em ơi.

Mau ta đi mau nào . Nhanh ta đi nhanh nào .

Các em sói ơi ta cùng đi mau. Akeela ơi ! ta cùng đi nhanh.

B. Sói Con Hát: Cùng Akeela Vô Rừng

 

C. Sói Con Đánh Đàn: Cùng Akeela Vô Rừng