Bai Soi Con Viet Nam

A. Lời Bài Hát: Sói Con Việt Nam 

Vòng quanh đây anh em Sói Con bầy Sói nhà Nam vừa khéo vừa ngoan.  Cầm tay nhau anh em hứa sao Sói Con gắng sức luôn hát múa vui chăm làm.  Cùng nhau chúng ta mắt trông xa , bé theo già .  Hou ! A – kê – la chúng em đây mà. 

(Lữ Gia Hân – Chuyên Hiệu Vi Tính – Đóng Góp)

B. Hướng Dẫn Đánh Đệm Bằng Tay Trái Bài Sói Con Việt Nam

Dem bang tay trai bai Soi Con Viet Nam

(Sói Già Trần Như – Hải Đăng Gia Định – Đóng Góp)

C. Sói Con Hát: Sói Con Việt Nam

D. Sói Con Đánh Đàn: Sói Con Việt Nam

(Các Sói Con “Săn” Chuyên Hiệu Âm Nhạc Đóng Góp)