Chuyen hieu viet van Loai van hoa xa hoi Nganh Thieu Huong Dao Sinh

LÀM SAO ĐỂ NHẬN ĐƯỢC CHUYÊN HIỆU NÀY:

 • Sáng tác một truyện ngắn hay một bài thơ đã được đăng trong một tờ báo hay một tạp chí
 • Viết một bài tường thuật về hoạt động Hướng Đạo (lễ Đạo, họp bạn…) và đã cho đăng bài ấy trong một tờ báo địa phương
 • Đã giữ nhật ký của Đội mình trong ít nhất là 6 tháng, và có ghi chép những sự việc quan trọng.
 • Tham gia nhiều về bài vỡ cho tờ báo của Liên Đoàn (nếu có một tờ báo) hay Đạo.

Dang Thu Thieu Sinh 500x630 1

I – Giới Thiệu Nội Dung:

Chuyên hiệu “VĂN SĨ” là một trong những chuyên hiệu thú vị trong chương trình Hướng Đạo, nơi bạn sẽ khám phá và phát triển khả năng viết và truyền đạt ý tưởng của mình thông qua văn bản. Chuyên hiệu này không chỉ giúp bạn trở thành một người viết giỏi mà còn giúp bạn tự tin trong việc thể hiện ý kiến và chia sẻ thông tin với mọi người. Trong chuyên hiệu này, bạn sẽ học cách sáng tác truyện ngắn, bài thơ, và bài báo. Bạn cũng sẽ có cơ hội viết về hoạt động Hướng Đạo và ghi chép những kỹ năng lãnh đạo bạn học được. Bạn sẽ được khuyến khích tham gia vào việc viết cho tờ báo của Đoàn hoặc Đạo của bạn và đóng góp ý tưởng cho các số tiếp theo.

II – Lợi Ích Của Chuyên Hiệu Này:

 • Phát Triển Kỹ Năng Viết: Chuyên hiệu “VĂN SĨ” giúp bạn phát triển kỹ năng viết, biểu đạt ý tưởng của mình một cách rõ ràng và sáng tạo.
 • Tự Tin Trong Việc Trình Bày: Việc đăng tải các tác phẩm văn học của bạn trên tờ báo hoặc tạp chí và viết về hoạt động Hướng Đạo giúp bạn tự tin hơn trong việc trình bày ý kiến và tương tác với người đọc.
 • Làm Quen Với Ngành Báo Chí Và Truyền Thông: Bạn có cơ hội làm quen với ngành báo chí và truyền thông thông qua việc viết cho tờ báo hoặc tạp chí.
 • Ghi Chép Kỹ Năng Lãnh Đạo: Việc ghi chép nhật ký Đội giúp bạn theo dõi sự phát triển của Đội và ghi lại những kỹ năng lãnh đạo bạn học được trong quá trình tham gia Hướng Đạo.
 • Đóng Góp Cho Cộng Đồng Hướng Đạo: Viết bài cho tờ báo Đoàn hoặc Đạo là cách bạn có thể đóng góp cho cộng đồng Hướng Đạo của bạn và chia sẻ thông tin quan trọng với mọi người.

III – Gợi Ý Cách Đạt Được Chuyên Hiệu Này

 • Xác Định Chủ Đề: Chọn một chủ đề bạn quan tâm hoặc một sự kiện Hướng Đạo để viết về.
 • Nắm Vững Kỹ Năng Viết: Nắm vững cách viết truyện ngắn, bài thơ, và bài báo. Đọc nhiều và tham gia vào các lớp học viết để phát triển kỹ năng của mình.
 • Tìm Tờ Báo Hoặc Tạp Chí Phù Hợp: Tìm tờ báo hoặc tạp chí phù hợp để đăng tải các tác phẩm của bạn. Liên hệ với biên tập viên để biết chi tiết và hướng dẫn về cách gửi bài.
 • Giữ Nhật Ký: Bắt đầu viết nhật ký của Đội và ghi chép mọi sự kiện quan trọng.
 • Tham Gia Vào Hoạt Động Tạo Ra Tờ Báo Đoàn Hoặc Đạo: Nếu có tờ báo Đoàn hoặc Đạo, tham gia vào hoạt động viết bài cho tờ báo này và đóng góp ý tưởng cho các số tiếp theo.

Lưu ý rằng việc đạt được chuyên hiệu “VĂN SĨ” đòi hỏi kiên nhẫn và sự cống hiến trong việc phát triển kỹ năng văn hóa và trình bày của bạn. Chúc bạn may mắn trong hành trình này!