Chuyen hieu cam hoa Loai kheo tay huong nghiep Nganh Thieu Huong Dao Sinh

 

LÀM SAO ĐỂ NHẬN ĐƯỢC CHUYÊN HIỆU NÀY:

 • A – Biết tên 10 loại hoa, lá và nơi trồng thích hợp của từng loại hoa, lá đó.
 • B – Biết cách tái chế những vật dụng đã sử dụng để tạo thành một bình cắm hoa đẹp.
 • C – Biết các kỹ thuật và cách giữ hoa lâu tàn.
 • D – Đã cắm ít nhất 5 bình hoa, được đoàn sinh trong đoàn khen đẹp, có lưu hình ảnh và bản ghi chi tiết vật dụng đã sử dụng, ghi chú cách cắm.
 • E – Thưc hành cắm một bình hoa đẹp với số tiền do Đoàn Trưởng quy định.

Dang Thu Thieu Sinh 500x630 1

I – Giới Thiệu Nội Dung:

Chuyên hiệu “CẮM HOA” là một chuyên hiệu thú vị trong Hướng Đạo Sinh, thiêng liêng cho những người yêu thích nghệ thuật cắm hoa và có khả năng sáng tạo với hoa và lá. Để đạt được chuyên hiệu này, bạn cần hoàn thành một loạt các yêu cầu về hiểu biết về hoa, kỹ thuật cắm hoa, và tạo ra các bình hoa đẹp.

II – Lợi Ích Của Chuyên Hiệu Này:

Chuyên hiệu “CẮM HOA” mang lại nhiều lợi ích cho các bạn trẻ:

 • Phát triển khả năng sáng tạo: Cắm hoa là một nghệ thuật cho phép bạn tự do sáng tạo và biểu đạt cá nhân qua việc kết hợp hoa và lá.
 • Tạo cơ hội tìm hiểu về cây cỏ: Để cắm hoa đẹp, bạn cần biết tên và cách trồng 10 loại hoa, lá và nơi trồng thích hợp của từng loại.
 • Thiết kế bình hoa sáng tạo: Học cách tái chế vật dụng đã sử dụng để tạo thành một bình cắm hoa đẹp và thú vị.
 • Kỹ thuật và kiến thức về bảo quản hoa: Nắm vững các kỹ thuật và cách giữ hoa lâu tàn để bình hoa luôn tươi đẹp.
 • Thực hành và tự tin: Đã cắm ít nhất 5 bình hoa đẹp, được đoàn sinh trong đoàn khen đẹp, có lưu hình ảnh và bản ghi chi tiết vật dụng đã sử dụng, ghi chú cách cắm.

III – Gợi Ý Cách Đạt Được Chuyên Hiệu Này

Để giúp các bạn trẻ đạt được chuyên hiệu “CẮM HOA,” dưới đây là một số gợi ý về cách tiến hành và hoàn thành các yêu cầu này:

 • Biết tên 10 loại hoa, lá và nơi trồng thích hợp: Nghiên cứu và học tên và cách trồng của các loại hoa và lá. Tạo danh sách và ghi chú thông tin quan trọng.
 • Biết cách tái chế vật dụng: Tìm hiểu về cách tái chế các vật dụng đã sử dụng để tạo bình cắm hoa đẹp. Sử dụng sự sáng tạo để thiết kế.
 • Kỹ thuật và cách giữ hoa lâu tàn: Học về các kỹ thuật cắm hoa và cách giữ hoa tươi lâu. Đọc sách hoặc tham gia khóa học nếu cần.
 • Thực hành cắm hoa và tạo lưu hình: Bắt đầu cắm ít nhất 5 bình hoa đẹp và lưu hình ảnh của chúng. Ghi chép chi tiết về vật dụng đã sử dụng và quy trình cắm.
 • Đảm bảo tuân thủ quy định của Đoàn Trưởng: Thực hành cắm một bình hoa đẹp với số tiền do Đoàn Trưởng quy định.

Chuyên hiệu “CẮM HOA” là một cơ hội thú vị để phát triển kỹ năng nghệ thuật và sáng tạo. Hy vọng rằng thông qua nỗ lực và khám phá của mình, các bạn trẻ sẽ đạt được thành tựu này và cảm thấy tự hào về sự phát triển của mình trong Hướng Đạo Sinh.