Lời Mở Đầu

Ban Huynh Trưởng Hải Đăng Gia Định Chúng tôi xin trân trọng thông báo về : “Báo Cáo Thu Chi Trại Tất Niên Kèo Nèo Farm 2024”. Đây là để minh bạch, sáng tỏ tất cả những chi phí của Kỳ trại và cũng là minh chứng cho tin thần:” “tằn tiện của mình và của người” (Luật HĐ)”. Nếu không tính những khoản PHÁT SINH thì số sư sẽ cao hơn. Tạm kết luận: DỰ TOÁN THU 650k/người là hợp lý, đúng tinh thần “tằn tiện của mình và của người” (Luật HĐ) và cũng nhờ chúng ta thu vén tốt mà có số dư, nếu chi quá dự toán sẽ ÂM chứ không dư. Như vậy số dư được hoàn lại cho các thành viên dự trại. Hãy A một tiếng thật to nhé mọi người ! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA………………………………..

Chi Tiết Thu Chi

thu chi keo neo farm 2024

thu chi keo neo farm 2024 1

thu chi keo neo farm 2024 2