Buộc nút là một trong những kỹ năng quan trọng mà mọi hướng đạo sinh nên biết. Các kỹ thuật buộc nút không chỉ giúp bạn xây dựng các cấu trúc và dựng lều trong tự nhiên mà còn cứu giúp trong các tình huống khẩn cấp. Trong bài viết này, chúng mình sẽ giới thiệu một số kỹ thuật buộc nút cơ bản mà bạn có thể học và sử dụng trong các hoạt động hướng đạo và khi khám phá thiên nhiên.

Kỹ Thuật Nút Dây (Techniques):

“techniques” (kỹ thuật) đề cập đến các phương pháp hoặc cách thức cụ thể để thực hiện việc buộc nút. Cụ thể, nó ám chỉ các kỹ thuật hoặc phương pháp cơ bản để buộc nút, cung cấp cho bạn các kỹ năng cơ bản để tạo ra cả các nút đơn giản và phức tạp một cách nhanh chóng và dễ dàng.

So Luoc Ve Ky Thuat Buoc Nut Day Knot Tying Techniques

Ước Tính Độ Dài Dây (Estimating rope length)

“Estimating rope length” có nghĩa là ước tính độ dài của sợi dây hoặc dây thừng cần thiết cho một công việc hoặc mục đích cụ thể. Khi bạn cần sử dụng dây thừng trong các hoạt động như leo núi, câu cá, xây dựng, hay bất kỳ mục đích nào khác, việc ước tính độ dài cần thiết là quan trọng để đảm bảo bạn có đủ dây để hoàn thành công việc mà không phải lãng phí hoặc gặp thiếu hụt dây.

So Luoc Ve Ky Thuat Buoc Nut Day Knot Tying Techniques 5

Thuật Ngữ

 • Loose Turns: “Loose turns” (vòng buộc lỏng) là một phần của quá trình buộc nút và đề cập đến việc quấn dây thừng hoặc sợi dây xung quanh một vật thể trước khi hoàn thành nút. Các “loose turns” giúp tạo ra sự ổn định và điểm bắt đầu cho nút hoặc buộc thêm các lớp khác để làm cho nó trở nên chặt chẽ và an toàn hơn. Các “loose turns” thường là bước đầu tiên trong quá trình buộc nút và sau đó bạn sẽ tiếp tục buộc nút hoặc thực hiện các bước tiếp theo để hoàn thành công việc buộc nút một cách đúng cách.

Làm việc Với Đoạn Dây Dài (Working with a long length of rope)

“Working with a long length of rope” (Làm việc với một đoạn dây thừng dài) là một khía cạnh của việc sử dụng một đoạn dây thừng có độ dài, dài hơn bình thường. Khi bạn làm việc với một đoạn dây thừng dài, bạn có thể cần áp dụng một số kỹ thuật hoặc cách tiếp cận khác nhau để đảm bảo tính hiệu quả và an toàn trong công việc của mình. Ví dụ, khi bạn cần sử dụng một đoạn dây thừng dài để buộc nút hoặc tạo ra các cấu trúc, bạn có thể cần phải thực hiện các bước nhất định để kiểm soát đoạn dây thừng dài và đảm bảo nó không bị rối. ngoài ra thay vì bạn cố gắng điều khiển đoạn dây thừng dài và không thể quản lý điều khiển được được phần cuối của nó, bạn có thể thực hiện một bight (một phần của đoạn dây thừng bẻ lại để tạo thành một vòng). Điều này giúp bạn làm việc dễ dàng hơn và tạo ra các nút phức tạp một cách hiệu quả hơn.

So Luoc Ve Ky Thuat Buoc Nut Day Knot Tying Techniques 3

Thuật Ngữ

 • Under: “under” có nghĩa là dưới hoặc dưới phía dưới của một vật hoặc trong một vị trí thấp hơn so với điểm tham chiếu. ám chỉ việc đưa một đoạn dây thừng qua hoặc dưới một phần khác của dây để tạo nút hoặc mối nối. Nó thường được sử dụng để mô tả cách một phần của dây thừng di chuyển hoặc bám dưới một phần khác để tạo ra mối nối hoặc buộc nút chặt chẽ.
 • Over: “Over” có nghĩa là ở phía trên hoặc bất kỳ vị trí nào cao hơn so với một điểm tham chiếu cụ thể. ám chỉ việc đưa một đoạn dây thừng qua hoặc trên một phần khác của dây để tạo nút hoặc mối nối. Nó thường được sử dụng để mô tả cách một phần của dây thừng đi qua hoặc bám trên một phần khác để tạo ra mối nối hoặc buộc nút chặt chẽ.
 • Form Bight: “Form a bight” có nghĩa là tạo ra một vòng cong hoặc một khúc dây bẻ cong khi bạn làm việc với một sợi dây hoặc dây thừng. Điều này thường được thực hiện bằng cách gấp đoạn dây thành một vòng tròn hoặc một búi nhỏ, tạo ra một phần của dây bị gấp lại lên chính nó. Bight thường được sử dụng như một bước chuẩn bị khi bạn buộc nút hoặc thực hiện các thao tác khác với dây. Để tạo bight, bạn có thể thực hiện các bước sau:
 1. Lấy đoạn dây và gập nó lại trên chính nó để tạo ra một khúc nhỏ, tạo thành một vòng cong.
 2. Khi bạn đã có bight, bạn có thể tiếp tục buộc nút hoặc thực hiện các thao tác khác với dây dựa trên bight này.
 • Pull: “Pull” nó có nghĩa là kéo hoặc căng mạnh một đoạn dây thừng để tạo ra sự chặt chẽ hoặc đặt nút hoặc mối nối vào vị trí cần thiết. Khi bạn buộc nút hoặc làm việc với dây thừng, việc kéo hoặc căng đôi khi cần thiết để đảm bảo tính an toàn và độ chặt chẽ của nút hoặc mối nối. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng tay hoặc công cụ phù hợp để tạo ra áp lực và đặt nút vào vị trí ổn định.

Tháo Và Đặt Lại Sợi Dây (Unlaying and laying rope)

“Unlaying and laying rope” (tháo, cắt và đặt lại sợi dây) là quá trình tháo sợi dây thừng thành từng sợi riêng lẻ và sau đó lại nối chúng lại để tạo ra một đoạn dây thừng hoặc cái gì đó có cấu trúc khác biệt. Quá trình này thường được sử dụng để thay thế hoặc sửa chữa các phần bị hỏng trong dây thừng hoặc để tạo ra các loại dây thừng đặc biệt.

So Luoc Ve Ky Thuat Buoc Nut Day Knot Tying Techniques 6

Thuật Ngữ

 • Unlaying A Rope: “Unlaying a rope” (cắt, tháo, gở). Là quá trình tháo dây thừng ra thành từng sợi dây riêng lẻ. Điều này thường được thực hiện để kiểm tra sự hỏng hóc cũng như sửa chửa đoạn dây hỏng hoặc để tái sử dụng các sợi dây con bên trong hoặc tạo ra các loại dây thừng tùy chỉnh khác. Quá trình unlaying thường đòi hỏi bạn phải mở tung dây thừng và tách chúng ra để tạo thành các sợi riêng biệt. Điều này có thể thực hiện bằng cách cắt một phần của dây thừng và sau đó mở tung dây thừng con bên trong hoặc bằng cách dùng ngón tay để cởi dây thừng ra khỏi cấu trúc của nó. Sau khi kiểm tra hoặc sửa chữa xong, bạn có thể đặt lại dây thừng bằng cách xoay từng sợi dây con một để tạo lại cấu trúc ban đầu hoặc tạo ra một loại dây thừng mới.
 • Laying A Rope: “Laying a rope” (đặt lại dây thừng) là quá trình tái sắp xếp các sợi dây con đã được unlay (tháo ra) thành một đoạn dây thừng hoàn chỉnh hoặc cấu trúc dây thừng mới. Sau khi bạn đã unlay dây thừng thành các sợi riêng lẻ để kiểm tra, sửa chữa, hoặc thực hiện bất kỳ công việc nào khác, quá trình laying là bước tiếp theo để tạo ra đoạn dây thừng hoặc cấu trúc dây thừng cần thiết. Quá trình này thường đòi hỏi bạn phải xoay từng sợi dây con một để tái tạo cấu trúc ban đầu của dây thừng hoặc để tạo ra cấu trúc mới theo mẫu cụ thể. Bạn cần phải làm việc cẩn thận để đảm bảo rằng các sợi dây con được đặt lại một cách chính xác để đảm bảo tính chặt chẽ và độ bền của đoạn dây thừng cuối cùng.
 • Taped end: “Taped end” (đầu được bọc băng) là một thuật ngữ trong buộc nút và làm việc với dây thừng. Khi bạn buộc nút hoặc làm việc với dây thừng, việc bọc băng (taped end) thường được thực hiện để giữ cho đầu dây thừng gọn gàng và tránh rối trong quá trình làm việc. Để bọc băng đầu dây thừng, bạn sẽ sử dụng một cái băng hoặc vật liệu tương tự để bọc quanh phần đầu của dây. Điều này giúp bảo vệ đầu dây khỏi sự rách hoặc rối trong quá trình sử dụng và giúp làm việc với dây thừng trở nên dễ dàng hơn. Ngoài ra, cũng có thể được sử dụng để đánh dấu các đoạn dây thừng hoặc để gắn thêm các phụ kiện vào đầu dây thừng, làm cho nó trở nên rõ ràng và dễ quản lý hơn.
 • Separated strand: “Separated strand” (sợi dây riêng lẻ) là một phần của đoạn dây thừng hoặc cái gì đó được tách ra khỏi cấu trúc chính của nó. Khi bạn unlay (tháo ra) một đoạn dây thừng để kiểm tra hoặc thực hiện các công việc sửa chữa hoặc tạo ra cấu trúc mới, các sợi dây con bên trong sẽ trở thành các sợi dây riêng lẻ. Các sợi dây này được gọi là “separated strands” vì chúng đã bị tách ra khỏi cấu trúc ban đầu của dây thừng. Các sợi dây riêng lẻ “separated strands” thường phải được đặt lại hoặc tạo thành một đoạn dây mới bằng cách xoay từng sợi dây con một để tạo ra cấu trúc dây thừng hoàn chỉnh. Quá trình này thường được thực hiện trong việc “unlaying” và “laying” dây thừng để kiểm tra sự hỏng hóc hoặc thực hiện sửa chữa.
 • Restore twist: “Restore twist” (khôi phục sự xoắn) là quá trình tái tạo hoặc làm cho các sợi dây trong một đoạn dây thừng hoặc cái gì đó xoắn lại theo cách ban đầu sau khi chúng đã được tách ra hoặc unlay (tháo ra). Khi bạn tháo ra một đoạn dây thừng để kiểm tra hoặc sửa chữa, các sợi dây con bên trong thường sẽ trở thành các sợi dây riêng lẻ mà không còn xoắn như trước. Để khôi phục sự xoắn, bạn cần xoay từng sợi dây con một theo cùng chiều xoắn ban đầu của chúng. Quá trình này đòi hỏi sự cẩn thận để đảm bảo rằng các sợi dây con được đặt lại một cách đều đặn và đúng cách. “Restore twist” thường được thực hiện để đảm bảo tính chặt chẽ và độ bền của đoạn dây thừng hoàn chỉnh sau khi đã tháo ra và sửa chữa các sợi dây con bên trong.
 • Hold with thumb: “Hold with thumb” (nắm giữ bằng ngón cái) là một hành động trong quá trình buộc nút hoặc làm việc với dây thừng. Khi bạn nắm giữ bằng ngón cái, bạn sử dụng ngón cái của mình để bám hoặc nắm chặt một phần của dây thừng hoặc nút để giữ cho nó không bị trượt hoặc để tạo ra áp lực cần thiết trong quá trình buộc nút. Việc nắm giữ bằng ngón cái thường được sử dụng để duy trì sự chặt chẽ trong quá trình làm việc với dây thừng hoặc để tạo ra áp lực cần thiết để đặt nút hoặc mối nối vào vị trí cần thiết. Nó là một phần quan trọng của quá trình buộc nút và đảm bảo tính an toàn và độ chặt chẽ của nút hoặc mối nối.

Làm Chặt Đoạn Dây (Working out the slack)

“Working out the slack” (làm cho đoạn dây thừng chặt hơn) là quá trình điều chỉnh và căng đoạn dây thừng trong một nút hoặc mối nối để tạo ra sự chặt chẽ và an toàn hơn. Khi bạn buộc nút hoặc làm việc với dây thừng, có thể có sự lỏng lẻo hoặc đoạn dây thừng không chặt chẽ ban đầu. Để làm cho đoạn dây thừng chặt hơn, bạn sẽ kiểm tra nút hoặc mối nối và tìm các phần bị lỏng lẻo. Sau đó, bạn sẽ căng nhẹ đoạn dây thừng từ phần lỏng lẻo để làm cho nút hoặc mối nối trở nên chặt chẽ hơn. Quá trình này thường được thực hiện một ít một lần thay vì cố gắng làm cho nút chặt chẽ một lúc. Làm cho đoạn dây thừng chặt hơn là quan trọng để đảm bảo tính an toàn và độ chặt chẽ của nút hoặc mối nối, đặc biệt khi bạn sử dụng dây thừng trong các hoạt động ngoài trời, hàng hải hoặc trong các tình huống đòi hỏi sự độ chặt chẽ và độ bền.

So Luoc Ve Ky Thuat Buoc Nut Day Knot Tying Techniques 4

Làm Chặt Nút Dây (Tightening a knot)

“Tightening a knot” (làm chặt nút) là quá trình làm cho một nút hoặc mối nối trở nên chặt chẽ hơn sau khi đã buộc. Khi bạn buộc nút, có thể có sự lỏng lẻo hoặc đoạn dây thừng không được căng đúng cách ban đầu. Để đảm bảo tính an toàn và độ chặt chẽ của nút, bạn cần phải làm chặt nó bằng cách kéo từng đầu dây. Quá trình này thường đòi hỏi bạn phải kéo từng đầu dây dọc theo đoạn dây thừng để loại bỏ sự lỏng lẻo và đảm bảo rằng nút hoặc mối nối được căng chặt. Bạn cần phải làm việc cẩn thận và kiểm tra nút từng đoạn để đảm bảo rằng mọi sợi dây đều được căng đúng cách. Làm cho nút chặt chẽ là quan trọng để đảm bảo tính an toàn của nút trong các hoạt động ngoài trời, hàng hải hoặc trong bất kỳ tình huống đòi hỏi độ chặt chẽ và độ bền của nút.

So Luoc Ve Ky Thuat Buoc Nut Day Knot Tying Techniques 7

Thuật Ngữ

 • Grip strand: “Grip strand” ( nắm giữ sợi dây) là một phần của đoạn dây thừng trong quá trình buộc nút hoặc làm việc với dây thừng. Sợi dây này được nắm giữ hoặc bám vào để tạo áp lực cần thiết và đảm bảo tính chặt chẽ của nút hoặc mối nối. Trong một nút hoặc mối nối, có thể có một hoặc nhiều sợi dây được gọi là “grip strands” được sử dụng để giữ chặt đoạn dây thừng lại và tạo áp lực cần thiết để đảm bảo tính an toàn của nút. Sự nắm giữ hoặc bám vào các sợi dây này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng ngón tay hoặc các công cụ phù hợp. Điều quan trọng là đảm bảo rằng các sợi dây được xử lý cẩn thận để đảm bảo tính chặt chẽ của nút hoặc mối nối và an toàn trong các hoạt động sử dụng dây thừng.

Tạo Một Nửa Nút Dây (Forming a half hitch)

“Forming a half hitch” (tạo một nửa nút) là một quá trình trong buộc nút, và nó là một phần quan trọng của việc tạo ra nhiều loại nút khác nhau. Một nửa nút thường được tạo ra bằng cách đưa một đoạn dây qua một vật thể hoặc một đoạn dây khác một lần, sau đó đặt đoạn dây qua đoạn dây đó để tạo thành một nửa nút. Một nửa nút có thể được sử dụng một mình hoặc kết hợp với các nút khác để tạo ra các mối nối hoặc định dạng cụ thể. Nó thường được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau, từ thực hiện các hoạt động leo núi đến buộc đồ trong hàng hải hoặc cắm trại. Quá trình tạo một nửa nút có thể thay đổi tùy theo loại nút và mục đích cụ thể, nhưng nó thường bắt đầu bằng việc đưa đoạn dây qua một vật thể hoặc đoạn dây khác một lần và sau đó đặt đoạn dây qua đoạn dây đó để tạo nên nửa nút.

So Luoc Ve Ky Thuat Buoc Nut Day Knot Tying Techniques 8

Tạo Một vòng Nút Chéo Quấn Dây (Forming a crossing turn)

“Forming a crossing turn” có nghĩa là tạo ra một nút chéo hoặc một vòng quấn dây một cách đặc biệt. Đây là một bước cơ bản để tạo ra nhiều loại nút khác nhau và thường được sử dụng trong công việc thắt nút và buộc dây.

So Luoc Ve Ky Thuat Buoc Nut Day Knot Tying Techniques 9

Làm Gấp Đôi Nút Dây (Doubling up)

“Doubling up” là một quá trình trong buộc nút và làm việc với dây thừng, trong đó một đoạn dây thừng được đặt qua một lần hoặc nhiều lần để tạo ra một cấu trúc nút hoặc mối nối mạnh mẽ hơn. Khi bạn “double up” một đoạn dây thừng, bạn thường lặp lại mẫu nút ban đầu với các sợi dây thừng bổ sung mà không làm chúng chéo qua nhau. Việc “double up” có thể được sử dụng để tạo ra các nút hoặc mối nối đặc biệt mạnh mẽ và đáng tin cậy hơn, đặc biệt trong các tình huống đòi hỏi độ bền cao hoặc để tăng khả năng chịu đựng của đoạn dây thừng. Quá trình này thường đòi hỏi sự cẩn thận để đảm bảo rằng các sợi dây không bị rối hoặc lệch hướng.

So Luoc Ve Ky Thuat Buoc Nut Day Knot Tying Techniques 10

Thuật Ngữ

 • Follow Pattern: “Follow pattern” trong tiếng Anh có nghĩa là thực hiện theo một mẫu hoặc chuỗi hành động cụ thể đã được xác định trước đó. Trong ngữ cảnh của việc buộc nút, nó ám chỉ việc sao chép các bước hoặc thao tác cụ thể để tạo ra một nút nhất định. Điều này đòi hỏi bạn phải tuân theo các hướng dẫn hoặc mô tả cụ thể để tạo ra nút theo cách chính xác.
 • Doubled Strand: “Doubled strand” (sợi dây gấp đôi) trong ngữ cảnh buộc nút và làm việc với dây thừng là một đoạn dây thừng mà bạn đã gấp đôi lại sao cho có hai sợi dây song song và chạy theo đường thẳng cùng một đoạn dây gốc. Khi bạn gấp đôi một sợi dây thừng, bạn tạo ra một sợi dây dày hơn và mạnh mẽ hơn bằng cách kết hợp hai sợi dây thừng lại với nhau.

Cắt Bỏ Các Đầu Dây Thừng Hoặc Sợi Dây Dư Thừa (Trimming the ends)

“Trimming the ends” (cắt bớt các đầu) là quá trình cắt bớt các phần đầu dư thừa của dây thừng sau khi bạn đã buộc nút hoặc thực hiện một loạt các tác vụ. Việc này thường được thực hiện để loại bỏ các đoạn dây không cần thiết và làm cho nút hoặc mối nối trở nên gọn gàng và sạch sẽ hơn. Tuy nhiên, việc cắt các đầu dây thừa cần phải thực hiện cẩn thận và cân nhắc. Bạn không nên cắt quá gần vào vị trí chính của nút hoặc mối nối, vì điều này có thể làm cho nút hoặc mối nối bị yếu hoặc không đảm bảo tính an toàn. Thay vào đó, bạn nên để lại một phần nhỏ của đoạn dây để đảm bảo tính ổn định của nút hoặc mối nối.

So Luoc Ve Ky Thuat Buoc Nut Day Knot Tying Techniques 11Tạo Hình Mối Nối Dây (Working into shape)

“Working into shape” (làm cho nút hoặc mối nối có hình dáng) là một phần quan trọng của quá trình buộc nút hoặc làm việc với dây thừng. Sau khi bạn đã hoàn thành nút hoặc mối nối, đôi khi cần phải làm việc với các sợi dây thừng hoặc các phần của nó để tạo ra hình dáng hoặc cấu trúc cụ thể.

So Luoc Ve Ky Thuat Buoc Nut Day Knot Tying Techniques 12

Thuật Ngữ

 • Arrange Strands: “Arrange strands” (sắp xếp các sợi dây) là quá trình sắp xếp và điều chỉnh các sợi dây thừng trong một nút hoặc mối nối để đảm bảo tính chặt chẽ, độ an toàn và độ đẹp của nút. Khi bạn buộc nút hoặc làm việc với dây thừng, việc sắp xếp các sợi dây thừng sao cho chúng nằm cạnh nhau một cách gọn gàng và theo cấu trúc cụ thể của nút hoặc mối nối là quan trọng. Sự sắp xếp đúng cách của các sợi dây thừng giúp nút hoặc mối nối đạt được độ chặt chẽ và an toàn tốt nhất. Nó cũng có thể làm cho nút trở nên dễ nhìn hơn và đẹp mắt hơn. Việc sắp xếp các sợi dây thừng có thể đòi hỏi sự cẩn thận và kỹ thuật, và điều này thường được thực hiện bằng cách sử dụng tay và ngón tay để điều chỉnh các sợi dây thừng thành vị trí đúng và theo mẫu của nút hoặc mối nối cụ thể.
 • Knot Structure: “Knot structure” (cấu trúc nút) là cách mà các sợi dây thừng được xếp xắn, buộc lại và nối với nhau để tạo ra một loại nút cụ thể. Mỗi loại nút có một cấu trúc riêng biệt và đặc thù, và cấu trúc này xác định cách nút hoạt động và độ chặt chẽ của nó. Cấu trúc nút bao gồm vị trí và hình dạng của các sợi dây thừng, cách chúng đi qua và xuyên qua nhau, và cách chúng bám vào nhau để tạo ra nút hoàn chỉnh. Cấu trúc nút quyết định tính chất của nút, bao gồm độ chặt chẽ, độ bền, và khả năng chịu đựng trọng lượng hoặc áp lực. Việc hiểu cấu trúc nút là quan trọng để biết cách buộc nó đúng cách và để đảm bảo tính an toàn và độ đảm bảo của nút trong các tình huống sử dụng dây thừng.

Buộc Chặt Dây Thừng Bằng Sợi Dây Nhỏ (Seizing)

“Seizing” là một quá trình trong nghệ thuật buộc nút và làm việc với dây thừng, liên quan đến việc sử dụng một đoạn dây nhỏ để buộc hoặc kẹp chặt hai phần của một dây thừng lớn lại với nhau. Thường, nó được sử dụng để kết nối hai phần dây thừng hoặc nhiều dây thừng lại với nhau, tạo thành một cấu trúc thống nhất và chắc chắn hơn. Seizing có thể được thực hiện bằng cách cuốn đoạn dây nhỏ xung quanh các sợi dây cần kết nối và sau đó buộc hoặc kẹp chặt nó để giữ chúng cùng nhau. Quá trình này thường được thực hiện với sợi dây thừng mỏng và mạnh để tạo ra một liên kết vững chắc. Seizing thường được sử dụng trong hàng hải, leo núi, và nhiều hoạt động ngoại trời khác đòi hỏi độ bền và tính an toàn của dây thừng.

So Luoc Ve Ky Thuat Buoc Nut Day Knot Tying Techniques 2