Chuyen hieu tho dien Loai kheo tay huong nghiep Nganh Thieu Huong Dao Sinh

LÀM SAO ĐỂ NHẬN ĐƯỢC CHUYÊN HIỆU NÀY:

 • A – Biết đại cương về điện, các dòng điện và những ứng dụng thông thường, các đơn vị, các máy đo, các máy điện, các đèn điện.
 • B – Bắt bóng đèn tròn, đèn ống, chuông điện…bắt một táp lô điện có ít nhất 1 cầu chì, 2 công tắc và 1 ổ cấm.
 • C – Bắt điện chiếu sáng và gia dụng trong một phòng hay một căn nhà nhỏ
 • D – Đã giúp cho Đoàn mình lắp ráp hệ thống điện, đèn trong một trại Đoàn. 
 • E – Sửa một vật dụng bằng điện trong nhà như lò điện, quạt, bình nấu nước, bàn ủi, đèn
 • F – Có kiến thức cơ bản về an toàn điện. Biết các biện pháp an toàn khi sử dụng điện.
 • G – Biết sự nguy hiểm của nơi có máy điện, thiết bị mạng điện và biết tránh sự nguy hiểm ấy
 • H – Biết cách cứu thoát một người bị vướng điện và cách cứu sống một người bị điện giựt.

Dang Thu Thieu Sinh 500x630 1

I – Giới Thiệu Nội Dung:

Chuyên Hiệu “Thợ Điện” là sự công nhận cho việc bạn đã phát triển kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực điện học, bao gồm cách sử dụng, bảo quản, và sửa chữa các thiết bị điện và điện tử. Trong quá trình tìm hiểu chuyên hiệu này bạn sẽ thể hiện khả năng của bạn trong việc làm việc với điện, đảm bảo an toàn và hiệu quả khi sử dụng các thiết bị điện.

II – Lợi Ích Của Chuyên Hiệu Này:

 • Kiến Thức Về Điện Học: Chuyên Hiệu này giúp bạn hiểu về cơ bản về điện, các dòng điện, máy đo, máy điện, và các đèn điện.
 • Kỹ Năng Sửa Chữa Điện Cơ Bản: Bạn sẽ học cách sửa một số vật dụng điện trong nhà như lò điện, quạt, bình nấu nước, và đèn.
 • Kiến Thức An Toàn: Chuyên Hiệu này giúp bạn hiểu về an toàn điện và biết cách tránh sự nguy hiểm khi làm việc với điện.

III – Gợi Ý Cách Đạt Được Chuyên Hiệu Này

 • Nắm Vững Kiến Thức Về Điện Học: Tìm hiểu về các khái niệm cơ bản về điện, dòng điện, và các đơn vị đo điện như volt, ampere.
 • Sử Dụng Đèn Điện và Thiết Bị Điện Gia Dụng: Học cách bắt đèn tròn, đèn ống, và chuông điện. Bắt một táp lô điện đơn giản.
 • Sửa Chữa Thiết Bị Điện: Thử sửa chữa một số vật dụng điện cơ bản trong nhà như lò điện, quạt, bình nấu nước, và đèn.
 • An Toàn Điện: Nắm vững biện pháp an toàn khi làm việc với điện. Biết cách tránh nguy cơ điện giật và biết cách cứu thoát người bị vướng điện.

Chuyên Hiệu “Thợ Điện” không chỉ giúp bạn hiểu về điện học mà còn giúp bạn trở thành một người thông thái về an toàn điện trong cuộc sống hàng ngày. Hãy thực hiện những bước trên để đạt được chuyên hiệu này.