Chuyen hieu tap cong Loai kheo tay huong nghiep Nganh Thieu Huong Dao Sinh

LÀM SAO ĐỂ NHẬN ĐƯỢC CHUYÊN HIỆU NÀY:

BẮT BUỘC:

 • Đã giúp cho Đoàn, cho Đội rất nhiều việc hữu ích (Td: tu sửa lều, làm hộp cứu thương…)
 • Tự làm một loại vật dụng thuộc loại khéo tay đan, nặn, đồ gốm, đóng sách, chạm trên gỗ

THỰC HIỆN 6 MỤC TRONG 12 MỤC SAU:

 • Sơn cửa, bàn, cửa sổ, ghế và quét nước vôi trần nhà
 • Vá một dụng cụ bằng nhôm, hàn xin, lắp khóa, đánh láng đồ đồng, mài dao
 • Bắt bóng đèn tròn, đèn ống, chuông điện, bắt một táp lô điện có ít nhất 1 cầu chì, 2 công tắc và một ổ cắm
 • Sửa chữa bàn ghế, tủ, giường, và các dụng cụ bằng gỗ
 • Trang trí màn (cửa sổ, cửa lớn, trên tường) …hoặc những tranh ảnh
 • Làm một số đồ chơi bằng tre, gỗ hay các vật liệu khác
 • Tự giặt, ủi, gấp, quần áo của mọi người trong gia đình
 • Tự may cho Đội mình một cái lều
 • Đóng khung một bức tranh hay một tấm hình
 • Cắt và lắp một miếng kính cửa sổ
 • Xêp các vật dụng đi trại thật gọn vào ba lô, khi cần thì lấy được ngày (bắt buộc)
 • Gói những gói hàng nhiều cỡ (to, nhỏ, vừa) và cột dây cho thật chặt, gọn, đẹp (bắt buộc)

Dang Thu Thieu Sinh 500x630 1

I – Giới Thiệu Nội Dung:

Chuyên Hiệu “TẠP CÔNG” là sự công nhận cho việc bạn đã thể hiện khả năng và kỹ năng làm việc thủ công, bao gồm sửa chữa và chế tạo nhiều loại vật dụng khác nhau. Điều này bao gồm sửa chữa các vật dụng trong và ngoài nhà, đóng đồ gỗ, làm đồ thủ công và nhiều khả năng khác.  Khi tham gia khám phá chuyên hiệu “TẠP CÔNG” bạn sẽ có cơ hội thể hiện khả năng tự quản lý và khả năng giúp đỡ cho Đoàn và Đội với các việc sửa chữa và chế tạo cơ bản. Nó phát triển sự khéo léo, sáng tạo và kỹ thuật của bạn trong việc làm đồ thủ công và sửa chữa. Bên cạnh đó, nó cũng khuyến khích bạn thực hiện những việc làm thủ công để sáng tạo và giúp cải thiện cuộc sống hàng ngày.

II – Lợi Ích Của Chuyên Hiệu Này:

 • Khả Năng Tự Quản Lý: Đạt được Chuyên Hiệu “TẠP CÔNG” cho thấy bạn có khả năng tự quản lý và thực hiện các dự án thủ công một cách độc lập.
 • Kỹ Năng Sáng Tạo: Bạn sẽ phát triển kỹ năng làm đồ thủ công và chế tạo, giúp bạn trở thành người sáng tạo và khéo léo.
 • Hỗ Trợ Cho Đoàn và Đội: Chuyên Hiệu này thể hiện khả năng bạn giúp đỡ cộng đồng, Đoàn và Đội với các việc sửa chữa và làm việc thủ công.

III – Gợi Ý Cách Đạt Được Chuyên Hiệu Này

 • Sửa Chữa và Làm Thủ Công: Tham gia vào việc sửa chữa và làm thủ công trong và ngoài nhà. Điều này có thể bao gồm sơn cửa, bàn, ghế, vá các vật dụng bằng nhôm, hàn xin, lắp khóa, đánh láng đồ đồng, mài dao, và nhiều công việc khác.
 • Chế Tạo Vật Dụng: Tự chế tạo các loại vật dụng như đồ gỗ, đồ thủ công, đồ gốm, hoặc thậm chí các món đồ bằng đồng.
 • Trang Trí và Nâng Cấp Nơi Ở: Tham gia vào việc trang trí nơi ở bằng cách sửa sang như sơn cửa, quét trần, và làm đẹp bằng tranh ảnh hoặc các vật trang trí.
 • Hỗ Trợ Cộng Đồng và Đội: Giúp Đoàn, Đội và cộng đồng trong các công việc sửa chữa và chế tạo cơ bản, như làm lều, làm hộp cứu thương, hoặc các dự án hữu ích khác.
 • Làm Đồ Thủ Công: Tự làm một loại vật dụng thuộc loại khéo tay đan, nặn, đồ gốm, đóng sách, chạm trên gỗ.
 • Bảo Quản Đồ Thủ Công: Bảo quản các sản phẩm thủ công mà bạn đã làm thật kỹ càng.